Oracle SQL/PL 求1到100以内的奇数和偶数和

2018-6-5 / 2 评论 技术文章 / Mrxn

本文共计 577 字,感谢您的耐心浏览与评论.

declare
i number;
i_sum number :=0;
begin
for i in 1..100 loop
if i mod 2 = 0 then
i_sum := i_sum + i;
dbms_output.put_line(i);
end if;
end loop;
dbms_output.put_line('1-100偶数和:'||i_sum);
dbms_output.put_line('作者:https://mrxn.net');
end;


declare
i number;
i_sum number :=0;
begin
for i in 1..50 loop
i_sum := i_sum + i*2;
end loop;
dbms_output.put_line('1-100偶数和:'||i_sum);
dbms_output.put_line('作者:https://mrxn.net');
end;

declare
i number;
i_sum number :=0;
begin
for i in 1..100 loop
if i mod 2 != 0 then
i_sum := i_sum + i;
dbms_output.put_line(i);
end if;
end loop;
dbms_output.put_line('1-100奇数和:'||i_sum);
dbms_output.put_line('作者:https://mrxn.net');
end;

标签: Oracle

转载:转载请注明原文链接 - Oracle SQL/PL 求1到100以内的奇数和偶数和


2条回应:“Oracle SQL/PL 求1到100以内的奇数和偶数和”

  1. WRZ

    来看看,全是技术文,技术大佬!!


发表评论

{view_code_no}